Domů

Pro rodiče

Stránky sborečku ZŠA a MŠA
 


 
*Jak účinně zbavit dítě vztekání: Opravdu to funguje!
 
Dítě, které se nevzteká, neexistuje. Se situací, kdy rozkurážený potomek dupe, ječí a tluče pěstičkami, se musel někdy vyrovnat snad každý rodič. Ne všichni to ale zvládnou.
Spousta rodičů raději ustoupí, než by ten řev dál poslouchala. Jiní na zlobení prostě nereagují a očekávají, že to bez odezvy přestane dítě bavit. Obojí je ale špatně.
Dětské vztekání kolem třetího roku věku bývá mezníkem, kdy rodiče výchovu víceméně vzdají. A to je chyba, protože právě tyto situace vyžadují nastavení hranic komunikace, které dítě bude respektovat. Dítě je potřebuje, aby prospívalo. Když mu je neposkytnete, utopí se v bezbřehé volnosti a ztratí reálný odhad důležitosti sebe sama ve vztahu k ostatním. Ti totiž na rozdíl od přespříliš milující maminky nebudou jeho zbytnělé ego považovat za roztomilé, nýbrž za nesnesitelné.
Volná výchova? Zapomeňte!
Jejím důsledkem jsou sebestřední spratci, kteří nemají úctu k nikomu a ničemu kromě sebe samých. Jak se tomu vyhnout? Už jsme to naznačili výše: Rozhodně neignorovat! Dítě by mělo vědět, že se vztekání vymyká běžným normám a že nebude tolerováno. Rodiče musí v této situaci uplatnit svou autoritu a jednoznačně dát najevo nesouhlas s jeho chováním. Pokud to nebude stačit, měl by následovat trest.
Pozor, tím ovšem nemáme na mysli bití! Rány a nadávky slouží odreagování rodičovského přetlaku, ve výchově dítěte nadělají daleko víc škody než užitku. Cílem není zlomit dětskou psychiku, ale naučit ji hledat a přijímat kompromisy, které bude v dospělosti nutné potřebovat pro život mezi ostatními lidmi. Jak na to? Nabízíme dvě osvědčené metody.
Metoda č. 1: Nastavte zrcadlo!
Dokud je dítě malé, okolí slouží jeho potřebám. Nechápe proto, a ani nemůže, že se musí časem v něčem podřídit. Cizí emoce jsou pro něj jen těžko sdělitelné, dítě si je zkrátka musí prožít.
A právě to je smyslem metody zrcadlení: Nechat ho, aby zažilo, jak se cítí máma, když dítě zlobí. Máte doma malého vzteklouna? Využijte chvíle, kdy něco odmítne - a začněte se vztekat vy! Vlastně si to můžete docela hezky užít, kdy jste se naposledy mohli jen tak vztekle válet a tlouct pěstičkami o zem?
Funguje to skvěle. Zaskočené dítě se najednou v chování dospělého vidí a bývá to pro něj obvykle velmi nepříjemné. Nesmíte však zapomenout na důležitou věc - až se "zklidníte", zdůrazněte dítěti, že jste to udělali schválně, aby vidělo, jak je to ošklivé. Jinak v něm utvrdíte pocit, že vztekání se běžnou normou komunikace!
Metoda č. 2: Jednejte s chladnou hlavou
Nemáte herecké vlohy a připadali byste si jako blázni? Nebo jste zrovna venku na nákupu a válet se v samoobsluze fakt netoužíte? Nabízíme vám daleko lepší cestu: Reagujte - ale v klidu. Stanovte hranice, ze kterých neustoupíte. "Je to docela snadné," tvrdí pražská psycholožka Vlasta Svobodová.
"Hlídala jsem u vody tříletou dcerku kamarádky. Byla už zmrzlá jako drozd, ale trvala na tom, že chce do vody. Zase půjdeš, až se trochu ohřeješ - vysvětlovala jsem. Marně, následoval strašlivý řev: Já chci do vody! Já chci teď hned! Když se tam vydala, v klidu jsem ji vrátila zpátky na deku. Křičela a kopala vzteky a já ji pozorně bez mrknutí oka sledovala, ale nereagovala jsem. Ale já pláču! upozornila mě rozzlobeně holčička. Já vím, taky jsi strašně šeredná, když se tak vztekáš, vrátila jsem jí to. Ještě párkrát popotáhla - a byl klid," popisuje psycholožka.
 

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 1.   Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
2.   Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
3.    Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4.    Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5.    Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6.    Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
7.    Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
8.    Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9.    Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
10.               Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.


 Materiál pro Předškolní vzdělávání, čj.MSMT-9482/2012-22
 


  Kroužky pro ZŠ sv. Augustina  2013/2014 

 Kroužky probíhají každé úterý a čtvrtek odpoledne. Na výběr ve školním roce 2013/2014 budeme mít:

* Povídej si se mnou -  logopedie hrou -rozvoj slovní zásoby - předškoláci a školáci - termín podle domluvy 
* Skaut: P. Antonio Rivas, OSA: čtvrtek 16:00 hodin 

* Počítačový kroužek: Jan Pech: úterý 16:00-16:45 

* Kroužek sportovních her: Pavel Havlík: čtvrtek: 14:15-15:00

* Kroužek ručních prací: Sestra Bernarda: úterý 15:15-16:00

* Sboreček: Klára Kochová: pondělí 14:30-15:15

* Flétna: Dominka Krásová: úterý 14:15-15:00 (jen 5 dětí)

* Šachy : Miloš Kopa: úterý 14:15:15:00  

Kroužky začínají 17. 9. 2013 a končí 30. 5. 2014. Příspěvek činí 260 Kč za měsíc (2080.- Kč za rok).


 

PřílohaVelikost
Desatero pro rodiče předškolního věku - vysvětlení.doc98 KB